dilluns, 26 de novembre del 2012

AVALUACIÓ

Per tal de fer una avaluació molt acurada recordeu que m'heu d'entregar cada una de les peces que heu creat. Si ho teniu amb el Noteflight passeu-m'ho per corrreu electrònic.

Això, juntament amb tot el procés d'aprenentatge al llarg de dos mesos, el treball i l'actitud de classe i la interpretació i l'actitud als concerts permetrà fer-vos una avaluació personalitzada molt acurada.

A més a més, treballarem amb la Rúbrica d'avaluació, una eina molt actual per avaluar tant els treballs individuals com els col·lectius i que també us permetrà a vosaltres avaluar-vos. Ho treballarem a classe però el que tindrem en compte serà això:RÚBRICA D'AVALUACIÓ 
“HI HAVIA UNA VEGADA... LA BANDA SONORA DELS CONTES INFANTILS”.

NOM:

ÍTEMS
BAIX
1
MIG
2
ALT
3
MOLT ALT
4
PUNTS
(alumne)
PUNTS
(docent)
1. Organització del treball individual
Ha estat desorganitzat, li ha costat entrar en l'elaboració del treball individual.
Ha anat fent la feina sense dedicar-hi molt de temps.
Ha dedicat molt de temps a l'elaboració del treball individual i hi ha afegit les correcions del treball.
Ha assumit la feina del treball buscant i creant la música més adequada al text.


2, Presentació del treball individual
Ha entregat el treball de forma endarrerida.
Ha preentat alguns treballs al dia i en d'altres s'ha endarrerit.
Ha presentat els treballs sempre al dia i ha donat les còpies als companys que ho interpreten amb temps d'antel·lació
Ha presentat tota la feina al dia i ha donat les còpies als companys i al docent amb temps.


3. Nivell de domini interpretatiu de l'obra

No ha preparat suficientment totes les diferents obres que ha interpretat.
Ha preparat algunes obres de les que ha tocat.
Ha preparat bé les obres tot i que en el concert ha fallat coses.
Ha fet un bon treball en la feina de preparació i interpretació de les diferents obres.


4. Nivell de domini interpretatiu de les obres conjuntes
No ha treballat suficientment les diferents obres amb els companys.
Ha preparat algunes obres i d'altres no.
Ha preparat bé les obres amb altres companys i ha controlat les entrades, afinació i ritme.
Ha fet un bon treball d'estudi cambrístic i ha obtingut una bona seguretat en la interpretació.


5. Actitud musical en els concerts
La interpretació pública ha estat desigual, amb dubtes diferents (notes flses, errors rítmics, entrades, repeticions...) i una actitud desmotivada.
La interpretació pública ha estat desigual però ha mantingut el ritme i l'afinació i ha tingut una actitud poc motivada.
La interpretació pública ha mantingut el ritme i l'afinació i ha cuidat els matisos i dinàmiques i ha tingut una actitud activa.
La interpretació pública ha estat molt acurada respectant totes les indicacions musicals i ha tingut una actitud activa.Fins la propera classe!
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada